Przejdź do treści

Regulamin

1.    Domki i apartament wynajmowane są na doby

2. Rezerwacja odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem: holidaytatry.pl, mailowo:holidaytatry@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48730851155

3.  Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 20% wartości pobytu. Od momentu wstępnej rezerwacji oczekujemy na wpłatę zadatku 3 dni robocze. Jeśli w tym czasie gość nie dokona wpłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana. Zadatek jest bezzwrotny

4.   Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest zaanonsować swój przyjazd i wyjazd godzinę wcześniej

5. Możliwość opuszczenia domku po godzinie 10:00 oraz zakwaterowania przed godziną 15:00 należy uzgodnić z właścicielem obiektu pod nr tel. +48 730851155

6. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano

7. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów, właściciel obiektu ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu

8. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi

12. Gość zobowiązany jest uregulować należność za pobyt w momencie przekazania kluczy do domku– w dniu przyjazdu. Płatności przyjmowane są w gotówce lub poprzez bon turystyczny

13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują klucze do domku które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu

14. Zwierzęta są akceptowane

15.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe przedmiotów

16. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu

17. Po opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domków 

18.Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast właścicielowi. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty

19. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Promocje nie działają wstecz.

20. Wcześniejszy wyjazd gości z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu nie uprawnia Gości do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

21. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu